Якість води

Станом на 28.07. 2022 р. вихід в мережу:

з/п

Найменування

показників

Одиниці

виміру

Числове значення показника
Згідно норм

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Фактичне значення
  1 2 3 5

1. Мікробіологічні показники

1.1

 

1.2

1.3

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальне мікробне число при 37ºС – 24 год КУО/см3 <= 100 5
Загальні  коліформи КУО/100 см3 відсутність відсутні
Е.соlі КУО/100 см3 відсутність відсутні
Ентерококи КУО/100 см3 відсутність відсутні
С А Н І Т АР Н О – Х І М І Ч Н І        П О К А З Н И К И

1. Органолептичні показники

1 2 3 4
Запах: при t 20 0 С

при t 60º С

бали <= 2

<= 2

1

1

Забарвленість градуси <= 20 3
Каламутність одиниця каламутності

(1НОК=

0.58мг/дм3

<= 2.6 1.33
Смак та присмак бали <= 2 0

2. Фізико-хімічні показники

1 2 3 4
Водневий показник (рН) Одиниці рН 6,5 – 8,5 7,29
Залізо загальне мг/дм³ <= 0,2 0.05
Загальна жорсткість ммоль/дм3 <= 7,0 3.2
Марганець мг/дм³ <= 0,05 <0.01
Мідь мг/дм³ <= 1,0 <0.02
Сульфати мг/дм³ <= 250 65
Сухий залишок мг/дм³ <= 1000 439
Хлор залишковий вільний мг/дм³ <= 0,5 <= 0,46
Хлориди мг/дм³ <= 250 110
Амоній мг/дм³ <= 0,5 0.08
Нітрити мг/дм³ <= 0,5 0.002
Нітрати мг/дм³ <= 50,0 4.8
Перманганатна окиснюваність мг/дм³ <= 5,0 3.2