Фінансова звітність

Баланс 2019 (Звіт про фінансовий стан) Ф1 за 2019 рік

Звіт про фінансові результати Ф2 за 2019 рік

Звіт про власний капітал Ф4 за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності Ф5 за 2019 рік