Фінансова звітність за 2021 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Ф1 за 2021 рік

Звіт про фінансові результати Ф2 за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 2021 рік

Звіт про власний капітал Ф4 за 2021 рік

Примітки до річної фінансової звітності Ф5 за 2021 рік