Якість води

Станом на 1.10.2017р.

Найменування показників Одиниці виміру Норматив згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 Результати досліджень
1 2 3 4
1. мікробіологічні показники
Загальне мікробне число при 37ºС – 24 год КУО/см3 <= 100 4
Загальні  коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні
коліфаги БУО/дм3 відсутність відсутні

С А Н І Т АР Н О – Х І М І Ч Н І        П О К А З Н И К И

1. Органолептичні показники

1 2 3 4

Запах: при t 20 0

при t 60º С

бали <= 2

<= 2

1

1

Забарвленість градуси <= 20 4
Каламутність од. каламут. (1НОК=0.58мг/дм3 <= 2.6 1.4
Смак та присмак бали <= 2 0
2. Фізико-хімічні показники
Водневий показник (рН) Одиниці рН 6,5 – 8,5 7.23
Залізо загальне мг/дм³ <= 0,2 0.18
Загальна жорсткість ммоль/дм3 <= 7,0 2.9
Марганець мг/дм³ <= 0,05 <0.01
Мідь мг/дм³ <= 1,0 <0.02
Поліфосфати (за РО4) мг/дм³ <= 3,5 <0.01
Сульфати мг/дм³ <= 250 60
Сухий залишок мг/дм³ <= 1000 425
Хлор залишковий вільний мг/дм³ <= 0,5 <= 0,5
Хлориди мг/дм³ <= 250 79
Амоній мг/дм³ <= 0,5 0.07
Нітрити мг/дм³ <= 0,5 0.003
Нітрати мг/дм³ <= 50,0 3.5
Перманганатна окиснюваність мг/дм³ <= 5.0 1.5
Поліфосфати  (за PO43-) мг/дм³ ≤ 3,5 0.05
Нафтопродукти мг/дм3 ≤ 0,1 відсутні
Поверхнево активні речовини аніонні мг/дм3 ≤ 0,5 0